Опис досвіду роботи

Портфоліо.pptx
Творча програма. Ціннісне ставлення до природи.pptx
Технології, методи та форми, що використовую у навчально-виховному процесі
Головне  для мене-це прогрес у знаннях учнів та їхня зацікавленість у навчанні. Тому я завжди знаходжусь у пошуку нових та цікавих форм і методів роботи. Серед багатьох форм і методів роботи в початкових класах мені найбільше імпонує використання інтерактивних технологій. Тому, що саме під час інтерактивного навчання учні вчаться творчо мислити, висловлювати власні думки, приймати обґрунтовані рішення; формуються навички толерантного спілкування, вміння аргументувати свої погляди, об’єктивно оцінювати власну роботу та роботу інших. При цьому інтерактивна взаємодія виключає домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. Тобто створюються умови для співнавчання, взаємонавчання, співпраці. Готуючись до уроків, я ретельно добираю ігри , що стимулюють розвиток і формування активної особистості, на уроках використовую методи активного соціального навчання. Через гру спрямовую мислення дітей в русло запропонованої теми, підтримую певну свободу висловлювання думок і почуттів. У молодших школярів переважає мимовільна увага, проте вона не може бути основною в навчанні. Слід розвивати і довільну увагу, а для цього зацікавлюю їх роботою пропонуючи відповідні вправи та ігри: «Впіймай звук», «Відлуння», «Який склад загубився», «Телеграфісти»(на письмі), «Нумо прочитай», «З перших літер», «Склади слово за останніми буквами», «Знайди букву «о» (на читанні), «Назви своїх сусідів», «Складемо візерунок», «Більше, менше, порівну», «Збільши на 1» (математика). Беручи до уваги зазначене вище , використовую такі вправи з розвитку мовлення учнів, поєднуючи в кожній якомога більше видів мовленнєвої діяльності: гра «Місток», «Поясніть прислів’я», «Здогадайся, що далі?», гра «Розшифруй», «Знаю сам – поділюся з іншими». У своїй роботі впроваджую інноваційні технології, поєдную групові та індивідуальні форми роботи. Віддаю перевагу таким інтерактивним прийомам та методам: «Акваріум», «Асоціативний кущ», «Мікрофон», «Рефлексія», «РОФТ», «Декоративна лінгвістика», «Очікування», «Кубування», метод різнокольорових капелюхів Едварда де Боно «Шість капелюхів, що мислять», «Незакінчені речення», «Інтерв'ю», «Абетковий суп», «Від А до Я», «Тестування». Використовуючи інноваційні методи навчання, переконалась, що учні краще почали аналізувати, зіставляти, виділяти головне, вміло застосовувати набуті знання на практиці, набули комунікативних навичок. Підвищується інтерес учнів до знань, зростає самоповага. Тому я впевнена: за активними методами навчання – майбутнє. Постійне впровадження їх у практику роботи робить процес навчання значущим, орієнтованим на особистість учня. І дає, врешті – решт вагомі здобутки.

Немає коментарів:

Дописати коментар